Praktijkboek lesgeven in het mbo

 0,00

Kitty van Dijck, Simon Ettekoven

Artikelnummer: 9789046908518 Categorie:

Beschrijving

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten van een pdg-opleiding en eerste- of tweedegraads lerarenopleiding.

Geen beoordelingsexemplaar aanvragen, maar dit boek gewoon aankopen? Dat kan in onze
webwinkel

Het mbo treedt de laatste jaren steeds meer op de voorgrond. Er is een groeiend tekort aan gekwalificeerde vakmensen, van deskmedewerkers en verplegers tot logistiek medewerkers. Om deze vakmensen op te leiden zijn gekwalificeerde mbo-docenten nodig; docenten die weten waarom ze doen wat ze doen. Het mbo is een uitdagende onderwijssector met vele gezichten. Opleidingen lopen uiteen in de wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd, de verschillen tussen studenten kunnen enorm zijn en er is in het mbo zowel vol- als deeltijdonderwijs mogelijk. Hét mbo bestaat niet. Hoe vind je daarin als beginnend docent je weg?

Praktijkboek lesgeven in het mbo biedt beginnende mbo-docenten alles wat ze nodig hebben voor een vliegende start. Het boek gaat vooral over de praktijk van lesgeven in het mbo, die allang niet meer uitsluitend bestaat uit het geven van instructie. De beroepspraktijk speelt een grote rol in het mbo, zowel in leersituaties als in de beroepspraktijkvormingHet is aan docenten om studenten voor te bereiden op een beroepswereld waarin zij geacht worden zichzelf te kunnen sturenHet boek bevat hiertoe tal van strategieën, tips en voorbeelden, gebaseerd op actuele theorieën en inzichten.

In het eerste hoofdstuk wordt direct een model gepresenteerd dat de (beginnende) docent kan inzetten in de eerste lessen. In de hoofdstukken erna wordt ingegaan op het leren in verschillende praktijk- en theoriesituaties en mengvormen daarvan, de rollen die de docent in deze situaties kan innemen, en het scheppen van een goed leerklimaat. Ook komt aan de orde wat zelfsturend leren is, hoe je studenten daarbij kunt helpen, wat nieuwe onderwijsconcepten kunnen toevoegen, en wat werken in een (onderwijs)team inhoudt.

Dit boek is geschreven voor beginnende en ervaren mbo-docenten, voor zij-instromers die het mbo binnenkomen via een PDG-opleiding en voor studenten van tweedegraads lerarenopleidingen met uitstroomprofiel mbo.

Kitty van Dijck heeft vijftien jaar les- en leidinggegeven in het mbo. Ze is nu didactisch en pedagogisch trainer en coach van docenten in het mbo, hbo en vo en werkt onder meer voor het Netwerk Onderwijsadviseurs, dat zij samen met tien collega’s heeft opgericht. Met Maurice van Werkhooven schreef zij Een goede les.
Simon Ettekoven heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van docenten en schoolleiding. Hij werkt als trainer en coach van met name mbo-docenten.
Samen schreven zij eerder het boek De docent is onmisbaar.

Extra informatie

uitgeverij

druk

2023, 1ste druk

uitvoering

paperback

aantal pagina's

205

winkelprijs

€ 27,95