Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief

 0,00

Marie-Thérèse Claes – Marinel Gerritsen

Beschrijving

Cultuur en communicatie zijn zo nauw met elkaar verweven dat cultuurverschillen automatisch leiden tot verschillen in communicatie. In Culturele waarden en communicatie wordt een overzicht gegeven van actuele theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. Uitgangspunt van het boek is een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen, die wel dezelfde taal maar niet dezelfde cultuur hebben. De verschillen tussen beide culturen worden vervolgens vergeleken met andere Europese culturen en de culturen van het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Ook intercultureel management komt aan bod, waarbij cultuurverschillen in een zakelijke context besproken worden. De talrijke voorbeelden en oefeningen maken je bewust van je eigen cultuur en van de problematiek van interculturele communicatie. Hierdoor leer je de communicatie van andere culturen beter te begrijpen, zelf effectiever intercultureel te communiceren en synergie uit cultuurverschillen te halen.

Culturele waarden en communicatie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met andere cultuurgroepen. Denk aan studenten die een vreemde taal studeren en zich voorbereiden op een verblijf of carrière in het buitenland, en Neerlandici en andere professionals met een internationale carrière of een functie waarin met migranten wordt gecommuniceerd.
Bij deze uitgave is docentenmateriaal beschikbaar.

Verschil met vorige editie:
Relevante nieuwe theorieën zijn verwerkt.
Meer aandacht voor interculturele communicatie met migranten.
De didactische aanpak van de paragrafen waarin we de waarden (paragraaf 2.3) bespreken, zijn volgens hetzelfde stramien opgezet: bewustwordingsoefening, uitleg van de waarde, overzicht van de geografische spreiding van de waarde, overzicht van de consequenties van de waarde voor algemene normen, familie, onderwijs en werk, oefeningen om na te gaan of de theoretische stof verwerkt is en in de praktijk toegepast kan worden.
Literatuurverwijzingen, oefeningen en cijfermateriaal zijn geactualiseerd.
Het docentenmateriaal is uitgebreid met extra oefeningen met mogelijke antwoorden voor de hoofdstukken 4, 5 en 7.

Marie-Thérèse Claes is verbonden aan de ICHEC Brussels Management School, de Université catholique de Louvain en het Asian Institute of Technology.

Marinel Gerritsen is emeritus hoogleraar Interculturele bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.