uitgeverij EPO

pers- en andere reacties

Woonzaak - Hugo Beersmans

De Standaard (12/03/2022) - "Het recht op wonen wordt uitgehold" - 'De overheid probeert haar eigen tekort op te lossen door buitenproportioneel veel voorwaarden op te leggen aan wie sociaal huurt. Dat is een uitholling van het recht op wonen’, aldus Joy Verstichele van het Vlaams huurdersplatform. 'Het beleid zou beter inzetten op motiveren en ondersteunen, maar dat gebeurt helemaal niet.' En over de #woonzaak: 'Het recht op wonen staat in de grondwet ingeschreven. De overheid moet daar uitvoering aan geven. Dat daar steeds meer actie rond gevoerd wordt, komt omdat de structurele wooncrisis almaar dieper snijdt. Daardoor ontstaat er een nieuw soort woonactivisme: er staan mensen op die zeggen dat het zo niet meer verder kan en die desnoods zelf naar de rechtbank trekken." - lezen

DeWereldMorgen (25/02/2022) - "‘Woonzaak’ legt oorzaken bloot van falend woonbeleid in Vlaanderen" - lees de recensie

Apache.be (16/02/2022) - interview - "Wanneer wordt recht op huisvesting een echt recht?" ‘De initiatiefnemers viseren dan wel geen specifieke regering, toch wijst Hugo Beersmans erop dat de voorbije twee Vlaamse Regeringen niet enkel op de private huurmarkt verstek lieten. “De laatste twee regeringen hebben er niet veel van gebakken op de private huurmarkt en abdiceren op de sociale huurmarkt. Ik heb de indruk dat de regering meer en meer de weg wil opgaan van armenhuisvesting. Dat is heel problematisch.”’ - lees het interview

De Morgen (15/02/2022) - "‘De focus van ons woonbeleid ligt niet juist’: ex-topambtenaar Hugo Beersmans (Woonzaak)" - interview met de auteur - lezen

Knack (2/02/2022) - "De private huurmarkt is het echte probleem" - "'De bedoeling van het boek is zoveel mogelijk mensen in te lichten’, vertelt Hugo Beersmans, de woordvoerder van de Woonzaak en ereadministrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen. Beersmans hoopt dat het Comité de Vlaamse regering eind 2023 op de vingers zal tikken. ‘Dat zou helpen om het thema hoog op de politieke agenda te krijgen in de aanloop naar de verkiezingen van 2024.'’’ - interview - lezen

persreacties sluiten