uitgeverij EPO

pers- en andere reacties

Moederteit - Lucy Jones

De Standaard der Letteren - "Moederteit. Over de metamorfose van zwangerschap, geboorte en moederschap is niet alleen een getuigenis, het is ook een wetenschappelijk geïnformeerd politiek manifest." - lezen (13/05/24)

De Morgen en Humo - "Uit neurologisch onderzoek blijkt dat het brein van jonge ouders een enorme, blijvende transformatie doormaakt: een omwenteling die je enkel kan vergelijken met de puberteit. Maar terwijl we de adolescentie in onze maatschappij als betekenisvol behandelen, veronachtzamen we de moederteit volledig, met alle gevolgen van dien." - lees het interview in DM (4/06/2024) of in Humo (8/06/2024)

De Standaard - “De samenleving heeft bitter weinig interesse in moeders” - lees het interview (8/06/2024)

persreacties sluiten