uitgeverij EPO

pers- en andere reacties

De onvermijdelijkheid van geweld - Yambo Ouologuem

De Morgen - "Met zijn stilistische gevarieerdheid, zijn rijke en afwisselende vocabulaire, de lange meanderende zinnen die de lezer menigmaal voor verrassingen stellen, de sprankelend originele beeldspraak, talrijke bonte personages, en over elkaar heen buitelende gebeurtenissen is dit boek een waar taalfeest." - lezen (26/08/23)

De Wereld Morgen - "Dit boek rekent af met de mythe van een idyllisch pre-koloniaal Afrika." - lezen (18/08/23)

MO* - "Straks ligt de nieuwe Mbougar Sarr al in de boekhandel (...), en daarvoor zou je dus zeker ook nog De onvermijdelijkheid van geweld door Yambo Ouologuem moeten lezen. Au boulot." - lezen (16/07/23)

De reactor - "De onvermijdelijkheid van geweld beweegt zich – soms met reuzenstappen, soms traag, soms gedetailleerd realistisch, dan weer archaïsch mythisch – door de geschiedenis van het prekoloniale Afrika over de periode van de Arabisch-islamitische slavernij tot de Europees-christelijke kolonisering." - lezen (17/02/2024)

persreacties sluiten