uitgeverij EPO

pers- en andere reacties

De ongelijkheidsmachine - Paul Goossens

De Morgen - "'Genoeg over Mark Elchardus, mijn adem is kostbaar': Paul Goossens, eerste hoofd-redacteur van 'De Morgen'"- Lees het volledige interview (08/07/2023)

Tom Lanoye - "Paul Goossens is voor onze journalistiek wat Hugo Claus was voor onze literatuur: uniek, gedreven, onvervangbaar. Een wetsteen voor iedereen die na hem komt. Zelfs de tijd krijgt op hem geen vat. Zijn analyses zijn nog altijd even scherp als zijn engagement en zijn franc-parler."

Algmeen Dagblad - “Nee, in onze tijd is er geen verhaal meer dat ongelijkheid rechtvaardigt, zegt Goossens. Alleen, nu laten we ons dus afleiden door 'cultuuroorlogjes’ over genderneutrale toiletten – die iedereen thuis toch gewoon heeft. Sommige politici leggen dat onder een vergrootglas. Om het wérkelijke verschil, de kloof tussen arm en rijk, naar de achtergrond te duwen, zegt hij. ,,Trap er niet in.”” – Lees het volledige interview

Ewald Engelen - "Paul Goossens is de Thomas Piketty van de lage landen. Lees zijn boek De Ongelijkheidsmachine om voorbij de cultuuroorlogjes te leren kijken." 

De Morgen - "Een ongegeneerd geëngageerde economische geschiedenis van de ongelijkheid, een repliek op Mark Elchardus en een journalistieke geloofsbelijdenis. De ongelijkheidsmachine van Paul Goossens is het allemaal." - Lees de bespreking van Bart Eeckhout (27/05/2023)

Humo - "Paul Goossens fileert genadeloos de geschiedenis van de ongelijkheid, waarna je als lezer een stuk kritischer naar je leefomgeving kijkt." - Lees de 4 sterren-recensie van Jens Meijen (29/05/2023)

De Tijd - "De ongelijkheidsmachine, het boek van Europachroniqueur Paul Goossens, komt gelegen voor 1 mei. Het wijst erop dat sociale ongelijkheid nooit een grote zorg was van de vaders van Europa." - Lees de bespreking van Rik Van Cauwelaert (28/04/2023)

De Standaard - "Ongelijkheid is meer dan een ondeugd, of het gevolg van de fratsen van de superrijken. Het is een kluwen van wetten en afspraken, dat een zeer solide indruk maakt en daardoor moeilijk te veranderen lijkt. Het is ook de aanvaarding van een orde. Het is een systeem van een minderheid met privileges, die via macht en druk worden­ uitgeoefend." - Lees het volledige interview (21/04/2023)

Knack - "Met hun enorme vermogens dragen de superrijken eenvoudigweg niet meer bij aan de samenleving. Ze investeren nauwelijks nog in de maakindustrie, maar vooral in financiële hightechbeleggingen en vastgoed. Vervolgens parkeren ze hun geld op belastingparadijzen en proberen ze de politiek in hun voordeel te beïnvloeden. Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel waarin ongelijkheid een plutocratisch regime voortbrengt dat systematisch enkelingen bevoordeelt ten koste van het gros van de bevolking. Tot er opnieuw een crisis uitbreekt en de belastingbetaler het geld mag ophoesten omdat banken en kredietverstrekkers overmoedig en roekeloos werden." - Lees het volledige interview (26/4/2023)

De Morgen - 'Het economische beleid door de jaren heen begrijpen is niet eenvoudig. Wouter Beke las deze zomer Paul Goossens’ De ongelijkheidsmachine en breekt nu een lans voor het boek.' Lees het opiniestuk van Wouter Beke (28/08/23) 

Samenleving & Politiek - Links moet deze keer wél klaarstaan bij de volgende crisis van het kapitalisme die onvermijdelijk komt, vindt Paul Goossens. "We hebben een Observatorium van de Ongelijkheid nodig". - Lees het interview (14/09/23)

Samenleving & Politiek - "Dit boek heeft een duidelijke missie: ongelijkheid opnieuw hoog op de agenda plaatsen en daarmee de buitensporige aandacht voor schijndebatten over woke en identiteit temperen." - Lees de bespreking van Wouter Ryckbosch (14/09/23)

Sociaal.net - Groeiende ongelijkheid: ‘Veel mensen zijn boos’ - Lees het dubbelinterview met Paul Goossens en opbouwwerkster Ellen Bertels (19/09/23)

DeWereldMorgen - "Wie zijn geschiedenis kent is gewapend om ze niet langer te herhalen. Lezen dus, dit boek van Paul Goossens." - Lees de bespreking van Lode Vanoost (22/06/2023)

Humanistisch Verbond - "Omdat ook wanneer de oplossingen niet aangewend of uitgevoerd worden, wanneer de woorden enkel op het geduldig papier blijven, je tenminste niet onwetend bent over alle mechanismen." - Lees de 4 sterren-recensie van Sophia De Wolf (04/06/2023)

PULS Magazine - "De Ongelijkheidsmachine vergroot kloof tussen arm en rijk" - Lees hier het volledige interview (13/06/2023)

Visie - "EXTREME RIJKDOM STOPT VOOR NIETS OF NIEMAND" - Lees of bekijk het volledige dubbelinterview met Paul Goossens en Jeanne Devos (14/06/2023)

Apache - "Paul Goossens: 'Obscene concentratie van rijkdom is luid alarmsignaal'" - Lees het volledige interview (30/06/2023)

DeMens.nu - "Het is meer dan een bijdrage tot de discussie: het is een diepgravende historische analyse en een duidelijke oproep om tegen deze achtergrond grondig van beleid te veranderen." - Lees de bespreking van Rik Pinxten (05/06/2023)

Stretto - "Een monument!" - lezen (28/08/2023)

"Dit boek neemt je op erudiete en meeslepende wijze mee naar drieduizend jaar geschiedenis van de ongelijkheid. Het laat op overtuigende wijze zien dat alleen het aan banden leggen van de financiële markten, radicale fiscale hervormingen en een eerlijker verdeling van welvaart en de toenemende sociale en economische ongelijkheid kan stoppen." – Joke Hermsen

“Deze indrukwekkende studie toont met een massa cijfermateriaal aan hoe de armoede in de westerse wereld telkens weer werd georganiseerd, in stand gehouden, versterkt en politiek schaamteloos werd ingezet om systemische ongelijkheid op te voeren tot het nu duizelingwekkende verschil waarbij een tiental mensen meer bezitten dan de halve wereld - zonder dat ze zich moeten verantwoorden voor de catastrofale gevolgen daarvan voor democratie en mensenrechten. Je leest dit boek eerst met verbazing, daarna met verontwaardiging en tenslotte met machteloze woede. Paul Goossens heeft hiermee een boek geschreven van internationale betekenis.” – Stefan Hertmans

"Klimaatverstoring en maatschappelijke onrust delen dezelfde oorzaak: een ideologie die ongelijkheid doet toenemen en dat bovendien verbergt. Goossens legt de geschiedenis ervan bloot, waardoor toekomstige oplossingen ook duidelijk worden. Zonder twijfel een magnum opus." – Paul Verhaeghe

"Een gedreven boek, zoals we dit van Paul Goossens mogen verwachten, en een belangrijk boek over de ongelijkheid in de geschiedenis, tot en met vandaag. Als we de trend naar steeds meer ongelijkheid niet stoppen, stopt de democratie, zo betoogt Paul Goossens in zijn Magnum Opus. Om dat te vermijden moeten we vandaag de financiële markten aan banden leggen. Die financiële markten zijn het moderne equivalent van de aristocratie van het Ancien Régime. Ze zijn hinderpalen voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat zijn slechts enkele van de uitdagende ideeën in dit boek. Ze dagen niet alleen uit maar kunnen de lezer ook stimuleren in een zoektocht naar een rechtvaardiger maatschappij." – Paul De Grauwe

"Er is al veel geschreven over ongelijkheid, vooral door internationale topeconomen als Tony Atkinson en Thomas Piketty. Paul Goosens schreef nu zijn 'kleine' geschiedenis van de ongelijkheid, met een sterke focus op Europa. Europa worstelt ook vandaag nog met een te grote marktmacht, waarbij het sociale teveel de gevangene blijft van economische, financiële en budgettaire dogma's. Dit politiek pamflet komt op het juiste moment, namelijk net wanneer de pensioenen onder druk staan, echte fiscale hervormingen achterwege blijven, het loonaandeel binnen de geproduceerde waarde afneemt en de onderkant van de samenleving een negatieve stempel krijgt. Een must read dus voor alle voorvechters en believers van de noodzaak van maatschappelijke gelijkheid." – Miranda Ulens

"De ongelijkheidsmachine is de Lectio Magistralis van Paul Goossens. Hij vertelt het verhaal van de ongelijkheid en de hefbomen die het verloop ervan bepalen. Confronterend accuraat toont hij aan hoe de syndicalisatiegraad impact heeft op de mate van ongelijkheid. Hoe rechtse krachten vakbondswars zijn uit elitair eigenbelang. Hoe economische machtsconcentratie daarbij een instrument is. Hoe parlementaire democratie daartoe ingepalmd wordt. Hoe politiek verwordt tot polis-ziek. Hoe samenleven transformeert in tegen(overmekaar)staan. Achter de ongelijkheid draait een performante en globale mechaniek. Paul Goossens neemt je mee in de enorme verborgen machinekamer en staat stil bij het complexe raderwerk, de vele pompen en zuigers, de staccato cadans, de katalysatoren, ... en wat die machine teweegbracht en nog steeds aanricht in onze samenleving. Een magistrale beschouwing!" – Marc Leemans

"Een doortimmerde analyse van ongelijkheid, die veel verder gaat dan het inventariseren van bankrekeningen en vermogens. Niet alleen de rijkdom is ongelijk verdeeld, maar ook de macht en de toegang daartoe. Paul Goossens legt de mechaniekjes bloot die maken dat ongelijkheid schandelijk kan blijven toenemen, maar hij wijst ook op de krachten die er doorheen de geschiedenis in slaagden om meer sociale gerechtigheid af te dwingen. Een ontnuchterende analyse, helder geschreven, historisch onderbouwd en bovenal messcherp. Wat een belangrijk boek!" – Hendrik Vos

"Een ware tour de force. In zijn Magnus opus pent Goossens niet minder dan een geschiedenis van de ongelijkheid neer. Dit boek negeren is kamp kiezen. Een must-read wat mij betreft." – Ico Maly

"Een overtuigend en hoopvol pleidooi voor een meer gelijke samenleving en een sterkere democratie." – Jos Geysels

"Als een Vlaamse Chomsky zoekt Paul Goossens hand in hand met Picketty naar het menselijk gelijkheidsstreven doorheen de eeuwen en continenten. Wat hij vindt is bedroevend maar tegelijkertijd mobiliserend." – Bruno Verlaeckt, voorzitter ABVV-Antwerpen en van Algemene Centrale Antwerpen-Waasland

"Beste Nederlandstalige werk van het afgelopen decennium. Ik plaats het naast werken van collega's in het internationale academische circuit waar ik steeds onbegrensde bewondering voor heb. Indien je jezelf beschouwt als een links persoon met een mening, dan ben je aan jezelf verplicht om dit boek aan te schaffen. Het is een diepgravende leidraad om de structurele krachten in het Westen op een afdoende manier te analyseren." – Jelle Versieren, historicus

persreacties sluiten