uitgeverij EPO

pers- en andere reacties

De kluseconomie - Tim Christiaens

DeWereldMorgen - "De Kluseconomie: Kijkgat naar een andere toekomst - ... een boek ... dat zowel theoretisch als politiek een belangrijke bijdrage levert aan de sociale strijd van platformwerkers. Voor iedereen die meer wil weten over de platformeconomie en zich wil organiseren tegen uitbuiting door platformbedrijven, is dit boek dan ook verplichte lectuur." - lezen (24/01/2024)

Sampol.be - "Tim Christiaens bestudeert de ingewanden van het platformkapitalisme en plaveit de weg naar ‘durfsocialisme’ en ‘platformcoöperativisme’" - lezen (januari 2024)

Apache.be  - “Flexi is niet altijd zo sexy” (22/11/2023) - lezen

persreacties sluiten