Spelend leren en ontdekken

 0,00

Handboek drama voor het basisonderwijs

Hans Boekel – Diane Carp – Etje Heijdanus-de Boer – Petra van der Veer – Anouk van Nunen – Sander van den Brink

Artikelnummer: 9789046907993 Categorie:

Beschrijving

Drama sluit aan bij de natuurlijke drang van kinderen tot spelen en leren. Het stimuleert de creativiteit, fantasie, verbeelding en bewegingsdrang die leerlingen van nature hebben. Het handboek Spelend leren en ontdekken helpt (toekomstige) leerkrachten om drama op een praktische manier toe te passen in het basisonderwijs.

Net als de vorige druk, is deze herziene uitgave gebaseerd op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. De herziene druk sluit bovendien aan bij de actuele algemene bekwaamheidseisen voor leraar primair onderwijs uit 2017: vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam. Aan de hand van deze bekwaamheidseisen kunnen de studenten aan de slag met hun ontwikkeling voor het vak drama. Ook sluit het handboek aan bij de actuele herziene kennisbasis drama uit 2018. Het MVB-model uit de kennisbasis is geconcretiseerd voor het vak drama. De student kan er direct mee aan de slag. Dit handboek geeft inzicht in drama als doel en drama in samenhang met andere leergebieden.

In deel 1 staat de theorie centraal over onderwerpen als spelen en leren, ontwikkeling van creativiteit en aansluiting op 21e-eeuwse vaardigheden. Er is aandacht voor taalontwikkeling, sociale ontwikkeling en moreel redeneren. In de lessen werk je impliciet en expliciet aan talige, morele en sociale ontwikkeling. Impliciet door de gekozen onderwerpen en dramatische werkvormen, expliciet door de reflectie op de spelervaringen.

Deel 2 is praktisch van opzet en bevat tal van praktijkvoorbeelden en good practices en een rijke variatie aan dramaopdrachten, dramawerkvormen en voorbeeldlessen. De dramatische werkvormen zijn inhoudelijk uitgediept en richten zich op alle groepen. Daarmee kun je als student en als leerkracht meteen aan de slag in je eigen lespraktijk. Drama in samenhang met andere leergebieden komt uitgebreid aan bod. Dit gebeurt in een theoretisch en praktisch kader. De uitwerkingen daarvan zijn pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk. Dit hoofdstuk sluit aan bij de actuele onderwijstrend van drama als onderzoeksmiddel. Ook dit hoofdstuk wordt geïllustreerd met veel voorbeelden en uitgewerkte voorbeeldlessen.

Bij meerdere hoofdstukken is actueel verdiepend en verbredend digitaal materiaal beschikbaar, waaronder een observatieformulier waarmee de student het spelproces en het creatieve proces van leerlingen gestructureerd kan observeren. Het online materiaal is eind januari beschikbaar.

Dit handboek is een bron van inspiratie voor de lespraktijk.

Spelend leren en ontdekken is hét inspirerende handboek voor pabostudenten, studenten docent theater en leerkrachten in het basisonderwijs voor het geven van dramalessen in het primair onderwijs.

Hans Boekel is docent drama en werkt als communicatieacteur en verzorgt nascholing van leerkrachten.

Diane Carp is dramadocent en werkt als opleider/onderzoeker bij de master Kunsteducatie in Amsterdam.

Etje Heijdanus-de Boer was docent dans en drama bij de Hogeschool InHolland en heeft een adviesbureau voor drama en dans, Cadans. Ze is medeopsteller van de Kennisbasis Dans en Drama.

Petra van der Veer is docent cultuureducatie en drama bij de Marnix Academie.

Anouk van Nunen is docent dans en drama bij de Hogeschool InHolland en medeopsteller van de Kennisbasis Dans en Drama.

Sander van den Brink is theatermaker, docent drama in het primair onderwijs en werkzaam als docent drama en dans aan de pabo Inholland Den Haag.

Extra informatie

uitgeverij

druk

2022, 2de druk

uitvoering

paperback

aantal pagina's

320

winkelprijs

€ 37,95