Handboek VVTO

 0,00

Engels op de basisschool

Alessandra Corda – Rick de Graaff – Karel Philipsen

Artikelnummer: 9789046903957 Categorieën: ,

Beschrijving

Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs, mede door nieuw overheidsbeleid. Veel scholen zijn enthousiast begonnen, maar hebben behoefte aan informatie en richtlijnen op school- en leerkrachtniveau om te zorgen voor doorontwikkeling en borging. Handboek VVTO is het resultaat van een vruchtbare landelijke samenwerking tussen scholen, opleiders en onderzoekers, onder leiding van het Europees Platform. Het boek slaat een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices aan de ene kant en de behoeften van scholen aan de andere kant. Dat maakt het tot een uniek naslagwerk voor het gehele scholenveld, inclusief opleiding en nascholing.

Handboek VVTO bestaat uit drie delen. Deel I bevat een overzicht van (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen rond vvto. Deel II werkt toe naar de praktijk. Het gaat in op didactiek, organisatie en effecten van vvto, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid. In deel III worden praktijkvoorbeelden gegeven en uitwerkingen van een aantal specifieke thema’s voor vvto, zoals differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media.

Handboek VVTO is geschreven voor leerkrachten, schoolleiders, opleiders, studenten, beleidsmakers en iedereen die belangstelling heeft voor Engels in het basisonderwijs.

Aan het boek werkten meer dan dertig experts en ervaringsdeskundigen mee.

Alessandra Corda is opleidingsmanager cluster talen aan de Hogeschool van Amsterdam en projectleider van het Expertisecentrum mvt.

Rick de Graaff is hoogleraar Tweetalig Onderwijs, Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht en lector Taaldidactiek Hogeschool InHolland.

Karel Philipsen is directeur van EarlyBird.