Begeleiden van actief leren

 0,00

Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking

Anje Ros – Linda van den Bergh

Artikelnummer: 9789046907719 Categorie:

Beschrijving

Actief leren is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen werken hierbij tegelijk aan kennisdoelen en aan de voor hun toekomst zo belangrijke ‘21e-eeuwse vaardigheden’. Zelfsturing en samenwerking zijn daarbij essentieel. Het aanleren van deze vaardigheden vraagt een coachende, begeleidende rol van de leerkracht. Hierbij is het geven van doelgerichte feedback een krachtig instrument om prestaties te verbeteren.

Begeleiden van actief leren geeft (toekomstige) leerkrachten inzicht in de bedoelingen van actief leren en biedt handreikingen voor de organisatie van actief leren en de begeleiding van leerlingen hierbij. Er is speciale aandacht voor het geven van feedback, het stimuleren van zelfstandigheid, ofwel zelfsturing en het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen.

De helder opgebouwde uitgave omvat een goede theoretische onderbouwing, inzichten uit recent onderzoek en veel praktische voorbeelden en tips en is hierom eerder door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek bekroond als beste verbinding tussen theorie en praktijk. De website bevat uniek videomateriaal met voorbeelden van feedback, checklists, een bronnenlijst en docentenmateriaal.

Dit boek is bedoeld voor studenten van de pabo en voor leerkrachten in het basisonderwijs die willen leren hun leerlingen beter te begeleiden tijdens actief leren, waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van zelfsturing en samenwerking.

Verschil met vorige druk

Sinds de eerste druk verscheen in 2015 is er veel gebeurd in het onderwijs. Passend onderwijs is geïmplementeerd, er is veel aandacht gekomen voor de rol van onderwijs in de kansenongelijkheid en er is een groeiend draagvlak voor inclusief onderwijs. Daarnaast zijn er nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen geformuleerd, er is veel aandacht voor professionele ruimte en zeggenschap van de leerkracht en er wordt gewerkt aan een nieuw landelijk curriculum.

In deze druk wordt aandacht besteed aan deze huidige ontwikkelingen en vraagstukken. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de pedagogische grondhouding die nodig is voor (actief) leren. De opvattingen die je hebt over onderwijs en de manier waarop je naar je leerlingen kijkt en de verwachtingen die je over hen vormt worden uitgebreid besproken. In hoofdstuk 3 is het thema differentiatie uitgebreider uitgewerkt, inclusief de dilemma’s de je hierin tegenkomt in het licht van kansenongelijkheid en inclusie. In hoofdstuk 7 zijn de nieuwe landelijke ontwikkelingen rondom de professionaliteit van de leraar verwerkt. Daarnaast zijn nieuwe inzichten uit onderzoek en de ontwikkelingen in het curriculum voor het basisonderwijs verwerkt in alle hoofdstukken.

.inhoud

Dr. Anje Ros is lector Leren en Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en academic director van de master Leadership in Education. Zij doet onderzoek naar toekomstgericht onderwijs en leiderschap in het onderwijs en heeft diverse boeken voor het onderwijsveld geschreven. Zij begeleidde scholen bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve onderwijsconcepten.
Linda van den Bergh heeft gewerkt in het basisonderwijs als leerkracht en remedial teacher. Zij is gepromoveerd op het thema feedback tijdens actief leren en is lector bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

Extra informatie

uitgeverij

druk

2021, 2de druk

uitvoering

paperback

aantal pagina's

208

winkelprijs

€ 30,50