Actief met taal in de zaakvakken

 0,00

Didactische werkvormen voor het basisonderwijs

Martijn Baalman – Vita Olijhoek – Anja Valk – Mariken van der Laan

Artikelnummer: 9789046904503 Categorieën: ,

Beschrijving

Er is een grote groep leerlingen die het lastig vindt om de zaakvaklessen te volgen omdat de taal die je als leerkracht gebruikt én die in de zaakvakmethodes staat, te moeilijk is. Voor deze leerlingen vormt taal een barrière om zich de inhoud van de zaakvakken eigen te maken. Daarom werken leerkrachten op veel basisscholen aan taalontwikkelend vakonderwijs.

In Actief met taal in de zaakvakken wordt de vertaalslag gemaakt van theorie naar de praktische toepassing. Het boek staat boordevol beproefde, laagdrempelige werkvormen voor de zaakvakken die helpen om de gebruikte taal toegankelijk te maken. Deze werkvormen zorgen ervoor dat zaakvaklessen leuker worden en dat leerlingen zich de inhoud beter eigen kunnen maken.

Actief met taal in de zaakvakken koppelt op zeer praktische wijze vier kerndomeinen uit de Kennisbasis Nederlandse taal aan de zaakvakken. Mondelinge taalvaardigheid, Woordenschat, Begrijpend lezen en Stellen hebben elk een hoofdstuk gekregen, met een korte omschrijving van de hoofdpunten en diverse praktische werkvormen. In totaal biedt het boek 65 van die werkvormen: activiteiten die met weinig voorbereiding ingezet kunnen worden bij bestaande teksten uit de leermethodes voor de zaakvakken. Pictogrammen wijzen de weg naar de bijbehorende vaardigheden en leerfase.

Actief met taal in de zaakvakken richt zich op pabostudenten en leerkrachten in de midden- en bovenbouw in het basisonderwijs, maar is ook voor andere onderwijsprofessionals inspirerend.

In de succesvolle Actief met serie verschenen eerder Actief met taal (eerste verschijning in 2010) en Actief met rekenen en wiskunde (2013).

Martijn Baalman is taalwetenschapper, NT2-docent en en leermiddelenontwikkelaar.

Vita Olijhoek is taalwetenschapper, NT2-docent en opleider.

Anja Valk is onderwijskundige, taalwetenschapper, NT2-docent en opleider.

Mariken van der Laan is leerkracht basisonderwijs, intern begeleider en taalcoördinator in het voortgezet onderwijs en onderwijskundige.